Programi

Programi

Dječji vrtić Šareni svijet Požega osigurava odgojno-obrazovne programe za djecu od jedne godine do polaska u školu.

  • Cjelodnevni boravak (7-10 sati; uključuje ručak i dnevni odmor)
  • Poludenvni boravak (4-6 sati; uključuje ručak)

Redoviti program odvija se u dvije odgojno-obrazovne skupine: mješovita jaslička skupina (djeca od 1. do 3. godine) i mješovita vrtićka skupina (djeca od 4. godine do polaska u školu).

  • Mješovita jaslička skupina “Patuljci” djecu ponajviše uči osamostaljenju. Jako nam je važno djeci dati do znanja da vrijede, da mogu sve što zamisle samo ako pokušaju. Tu uvijek ima smijeha, pjesme, plesa i more igara. Veselu atmosferu stvaraju naše odgojiteljice.
  • Mješovita vrtićka skupina “Čarobnjaci” ponajviše potiče suradnju, otvorenost za nove izazove, njeguje empatiju i zajedništvo. Trudimo se poučiti djecu kako da budu što samostalniji, ali i da pomognu jednu drugima kada je potrebno. Za bilo kakav problem, priču, pitanje ili utjehu tu su naše odgojiteljice.

Sobe dnevnog boravka su didaktičkom opremom prilagođene potrebama djece.

Cilj programa je osigurati poticajno okruženje u kojem će djeca razviti svoje pune potencijale, zadovoljiti aktualne interese i potrebe te stjecati znanja, vještine i navike potrebne za razvoj cjelovite dječje osobnosti.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u školu. U našem vrtiću provodi se kao integrirani program za djecu koja pohađaju vrtić. Počinje u listopadu i traje do kraja svibnja (150 – 250 sati – Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole).

  • Osnovna zadaća programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta, te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.
  • Cilj programa je zadovoljiti aktualne interese djeteta čime će steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu za ono što ih u školi očekuje.