O nama

O nama

  • Osiguravamo ugodno ozračje i poticajno okruženje u kojem će dijete aktivno sudjelovati
  • Odgojno-obrazovni proces prilagođavamo razvojnim mogućnostima pojedinog djeteta te uvažavamo djetetove individualne potrebe
  • Brinemo o djeci, odgajamo ih i usmjeravamo za početak školovanja
  • Stručni smo i pratimo smjernice u odgoju i obrazovanju djece ranog i predškolskog uzrasta
  • Raznim sadržajima utječemo na tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih stavova prema zdravlju, prehrani, higijeni i svemu što na bilo koji način može utjecati na usvajanje pozitivnih navika.